Veszítsen zsírt a kakukon keresztül, Magyar közmondások nagyszótára


Most jött a hír a messzi Brazíliából …hogy Jassó tanító úr immár Dél-Amerikának eme tájékán jeleskedik …. Reform, Népsz, A homo listafaber így lett a magyar közélet és politika kulcsfigurája. Terentius; Plautus, Menaechmi II. Nem keressük a csomókat a kákán, mert például az előírások szerint csak öt kiló veszítsen zsírt a kakukon keresztül szabad kivinni külföldre … Moldova Gy. Különben is bordélyházi nőszemélyek voltak.

Nőstény ördögök. Az angyalokat is megrontják. Sütő A. Nincsen ebben semmi kivetnivaló, felesleges lenne a kákán is keresgélni a csomót. Sajnos ez egy olyan káka, amely normális társaitól eltérően tele van jókora csomókkal! Keresgélni veszítsen zsírt a kakukon keresztül nem veszítsen zsírt a kakukon keresztül, semmiféle kutatómunkát nem igényel. Bokor I. Dugonics A. Új Ludas, MH, Gondoskodik róla. A keresztanyaságot is vállalja. Akárki kakasa csinálta, csak a mi tyúkunk tojta — szokták mondani.

Kiss L. A kakas is úr a maga szemétdombján — erre lefelé mintha mi volnánk az urak. Ignotus: Belgrád, Nyugat, R: Minden ember király a maga házánál; Az én házam az én váram; Bagoly is bíró a barlangjában; Fogadatlan prókátornak ajtó mögött a helye; Mindenki a saját [maga] háza [portája] előtt seperjen [söpörjön]; Mindenki a maga házánál parancsol; Otthon parancsoljmásutt hallgass!

L: Nem fér meg két kakas egy szemétdombon; Idegen kutyának lába közt a farka. Móricz Zs. Elég volt a szemétdombikiskirálykodásból. Ludas Magazin, Hiába: Nem fér meg két kakas fogyás costco szemétdombon. Forgács T. L: Minden kakas [a kakas is] úr a maga szemétdombján.

Litovkina A. L: Ügyes gazda megszerzi, okos asszony megőrzi;Ha nem tudsz spórolni, megtanulsz koldulni.

veszítsen zsírt a kakukon keresztül valódi egyensúly fogyás memphis

L: Ha kenyered nincs, zsírégető anyagcserét fokozó ital egyél. Hát ide jár maga énekelni a szőlőbe, mi? Az öreg szemhúnyás nélkül nézett vele farkasszemet. Meg oztán nemcsak azért jöttem én, hanem megnézem mán, mondom, ezeket a fákat, hogy nem rágta-é meg valami kártevő őket.

Szabó P. Igaz, egyik lyukasabb, mint a másik, és nem jön az állami szabó, hogy befoltozza. Megvalósulni látszik a mondás: mindenki olyan kalappal köszön, amilyen van neki. Közös, nagy állami kalapra egyre volna szükség: amelyikből azokat segítenék, akik önhibájukon ékszer kilcher fogyás maradnak munka nélkül. Enélkül ugyanis egyre többen a saját kalapjukat lesznek kénytelenek használni. És nem köszönésre.

Lomb K. L: Az ízlések és a pofonok különböző e k ; Kinek a pap, kinek a papné; Ahány ember, annyiféle gusztus. Egy kalap alá vesznek bennünket, nevetnek rajtunk, maholnap ujjal mutogatnak az utcán. Nagy L. Beszélő, Az üres hordó könnyen kong, de nem a teli; a tele búzafő lehorgad, deaz üres egyenesen áll, hogy minden lássa; akarnak azok is láttatni tudósoknak.

Bod P. Láczai J. RMDE 2. Csokonai Vitéz M.

Pelkó P. Gaude: De, Nagyságos Uram, tudom én azt, hogy a kalmár nyereségért még a tengereket is megjárja.

veszítsen zsírt a kakukon keresztül com fogyás

Úgy mondják: szegény asszony vízzel főz, keserűséggel ránt rá, ami azt jelenti: üres kamrának bolond a gazdasszonya. Üres kamrának bolond a gazdasszonya — mérgelődik Csősz Mari. Veres P. A pártok helyi vezetői már megkeresték a nekik megfelelő embereket, de a legtöbben ódzkodnak a megtiszteléstől. Nem szívesen hagyják el a biztosat a bizonytalanért.

veszítsen zsírt a kakukon keresztül mérsékelt fogyás eredményeket

A Világ, Szekszárdi Vasárnap, Mit csináljunk most már, kecskebéka leányocskák? Nagy népcsődület támadt körültük, tele van az utca ilyen helyen léhűtőkkel. Csinos lovagok, leventék megállottak; ahol méz van, ottan mindjárt vannak legyek is. Mikszáth K. Sohsevolt király ezt a bölcs mondást mindjárt felíratta a kéménybe korommal, az udvari bolondot pedig megtette udvari bölcsnek …. Móra F. Henriknek többen szemére vetették, hogy szerfölött elnéző és engedékeny. A király így mentette ki magát: — Több legyet lehet fogni egy kanál mézzel, veszítsen zsírt a kakukon keresztül húsz tonna ecettel.

Szabó Gy.

Időszakos böjt a zsírégetéshez az izmok elvesztése nélkül

L: A méz is maga nyalatja magát. Nem jo az sok lecsökkent jelentése kifejező ige, Te se légy hát durczás, Az kásáis akkor jo, ha trágás. Kap az, aki nem rest. Még aztán… az ilyen leütés… belebukott egyenesen a nászágyba. Azt szokták mondani, hogy kap az, aki nem rest.

El kell ezt viselni, kissógor. Csak azt akarom mondani, komám, hogy… ez a számtartó megint becsapott bennünket. R: Aki sokat markol, keveset fog; Ki két [sok] nyúl után fut, egyet se fog [ér el]; Ki sokfelé kapkod, két szék közt a pad alá esik; Egy fenékkel [seggel] nem lehet [nehéz] két lovat [nyerget] meg ülni 1.

MITOHACKER PODCAST INTERJÚ # 28 - Szendi Gábor

Kemény Zs. Vámos M. L: Semmi se m lehetetlen.

veszítsen zsírt a kakukon keresztül hit és zsírégetés

Iuvenalis, Satirae VII. Mit volt mit tenni, mit enni: el kellett fogadni a csősznétől a vacsoráról maradt ciberét.

veszítsen zsírt a kakukon keresztül alulról lefelé fogyás kezelése

Mikor másodszor is a ciberét kanalazták, Mátyás király elhúzta a száját: — Három dolog, uraim — azt mondja —, amit nem szeretek. A felmelegített levest, a megbékélt barátot, meg a szakállas asszonyt.

Gyurcsány és Fodor egymással azért összefog?

A másodszor melegített levesnek bizony már elveszett az igazi íze; annak a barátunknak, akiből ellenség lett, és ezután újra megtért hozzánk, annak a lelkének se érezzük már a hűséges jó ízét; a szakállas asszonyon nincs mit magyarázni, hét országban se találni olyan férfiembert, aki szakállas asszonyt kívánna magának.

Mátyás királynak ezt a kedves és okos mondását tovább adták az urak, fel is jegyezte az udvari krónikás, így maradt meg azután az országban egyik százesztendőről a másik százesztendőre. Szép E. Mondják azt is, Isten oltalmazzon szégyenvallott embertül. Mert az feljebb lát. De mondják azt is: Boldog az, ki máson tanul. Salamon mondja, boldog az, ki más tanácsával él.

Bornemisza P. L: Maga [saját] kárán tanul az ember; Maga [saját] kárán tanul a bolond; Saját kárán tanul a buta, az okos a másén; A bolond a maga kárán se tanul; Dértől érik a vackor; Kár után okosabb az ember; Más kárán nem tanul az ember. D: Más kárán nem tanul a példát lásd: Más kárán tanul az okos Kár után okosabb az ember E: lat. Arany J. L: Más kárán tanul az okos; Maga [saját] kárán tanul a bolond; Más kárán tanulj! A: A bolond a maga kárán se tanul.

Maga [saját] kárán tanul a bolond [a buta ember ; az ostoba] [A buta ember [a bolond] a maga [a saját] kárán tanul] E: lat. Már most nem tudom, melyre fordítsam a szekerem rúdját. Botfalvai: No én sem tudom, ha ked nem tudja. Maga kárán tanul a bolond.

Botfalvai, l. Mindszenthy G. Ráth-Végh I. Tanul a maga kárán. Őtet is megveti minden: s kárán tanul. MN, Haller J. Sok pantallós ember élte már a nép kenyerét, okulhatott már a maga kárán, s nem csoda, ha gyanakodó. Tömörkény I. Fogyás italok iftar számára tanul az ember, majd megadja az Isten, kis daganatért nem vágatja le a kezét, akinek esze van.

„Meg kell dolgoznunk a szerencsénkért”

Az ember saját kárán tanulja meg, hogy kell az SZTK-ban bejutni egy röntgenvizsgálatra, csomagot feladni a postán és idézést átnyújtania a bíróságon. Ludas Matyi, R: Kár után okosabb az ember; Dértől érik a vackor. D: Maga [saját] kárán nem tanul a példákat lásd az előző szótári cikkben Más kárán ne örvendj! Mint a tükröt, amelyben szemlélhetjük a magunkét: mert ami máson megesett, rajtunk is megeshetik.

Aki azért a nyomorultat segíti, magával tészen jól. Sokan örvendenek a mások nyomorúságokon; mert mint a nyű a rothadásban terem, ők az háborúságban épülnek. Bachus, l. RMDE 3.