Krav maga fogyás eredmények, Insanity, 2. hónap - Markert Laci blogja


No Comments on Insanity, 2. Én egyéb­ként nem hagyom abba, csi­ná­lom tovább kicsit sza­ba­dabb prog­ram­mal júli­us­ban ter­ve­im sze­rint a sza­bad­ság alatt is, amíg ott­hon leszünkaztán augusz­tus­tól újra­kez­dem az egé­szet, kicsit fesze­sebb tem­pó­val és dié­tá­val.

szúró fogyás

Mit is mond­hat­nék a máso­dik hónap­ról? Talán azt, hogy ehhez képest az első hónap egy hosszú masszázs, eny­he simo­ga­tás a test­nek.

Youtube Edzés tippek — Kalóriaégetés Valljuk be a hölgyek többsége azért látogat el a konditerembe, mert fogyni szeretne és a fogyás egyik eleme a kalóriaégetés. Az évek során szépen lerakódtak azok a fránya zsírpárnák aztán jön a kétségbeesés és az elhatározás. Ha idáig eljutottunk az már fél siker! Aztán ellátogat a fogyni vágyó az edzőterembe, ahol ott az a sok rémisztőnek tűnő gép és hirtelen a bizonytalanság árnyékába húzódik a motiváció. A leleményesebbek mindent kipróbálnak, majd másnap, vagy alkalom után rájönnek, hogy ezt nem nekik találták ki.

Rög­tön az első nap úgy indul, hogy végig­csi­ná­lod a fit tesz­tet fél óramajd utá­na egy Max Inter­val Cir­cu­it nevű móka egy óra követ­ke­zik. Az egész első hét konk­ré­tan olyan, hogy sírsz, de tény­leg sírsz, hogy mek­ko­ra béna­ság, hogy nem tudod ren­de­sen csi­nál­ni.

What is \

És az a vic­ces, hogy a vide­ón muta­tott kol­lé­gák is így van­nak ezzel, ott a sok koc­ka­ha­sú hölgy és úr, és ők is ellóg­ják a mun­kát, mert — figyel­jél, Sha­un T, remé­lem, olva­sod — ezt nem lehet kibír­ni! Nem is tudom, melyik edzés a leg­ne­he­zebb, talán a Max Inter­val Plyo, ami egy­részt dur­va inter­val­lu­mok­kal ope­rál, más­részt csu­pa légi elem­mel van tele ugrá­lá­sok, nem a ked­ven­ce­im.

Aztán ott van az Insa­ne Abs, ami a Car­dio Krav maga fogyás eredmények helyett hasz­nál­ha­tó, és a has­iz­mo­kat tor­náz­tat­ja.

hogyan lehet lefogyni 2 hét alatt

Na, azt kikap­csol­tam, mert annyi­ra ide­ges let­tem, hogy nem tud­tam meg­csi­nál­ni. Így emel­jem meg a lábam, zár­jam mel­lé a mási­kat, és a keze­i­met is, és konk­ré­tan a seg­gem két part­ján egyen­sú­lyo­zom, miköz­ben az összes vég­ta­go­mat szám­sze­rű­en min.

kereskedő Joe zsírégetője

Kizárt, én ehhez nem adom a nevem! Kicsit szét­szórt és zak­la­tott ver­seny­ző benyo­má­sát kel­tem?

fogyás norman rendben van

Így igaz. Viszont tény­leg bazi kemény volt a máso­dik hónap is.

karcsúló csípő

Ered­mé­nyek Az első hónap­ban nem dié­táz­tam, így nem fogy­tam sem­mit, csak erő­söd­tem. A máso­dik hónap­ban kicsit oda­fi­gyel­tem, kevés kenye­ret ettem, le is ment bő 5 kiló.

Írta: Gergelyfi Róbert Persze, hiszen ez a kardió edzés mindenki számára elérhető és megvalósítható formája, nem igényel különleges eszközöket, csak két lábat és egy utat vagy futópályát, na meg persze egy nagy adag elhatározást és kitartást. Futás edzésterv fogyáshoz Aki alkatilag genetikailag meghatározott adatok alapján is alkalmas rá, lehet fogyni a futással hatásairól már ítunk korábban.

Van ez a fit teszt ugye, amit írtam, hogy ele­jén is, köz­ben is csi­nál­ni kell. Ma meg­csi­nál­tam a vég­ső tesz­tet, íme a szá­mok és itt van­nak a gya­kor­la­tokmind­egyi­ket egy per­cig kell csi­nál­ni : Moz­gás.

kubota veszteség a betáplálóban