Korróziós sebességű veszteség módszer


Ez ipari méretekben a megújuló korróziós sebességű veszteség módszer biomassza-alapanyagok növekvő mértékű újrafelhasználását jelenti.

korróziós sebességű veszteség módszer természetes karcsú

A nedvszívóbb és savasabb biomassza- alapanyagok néhány százalék víztartalommal hagyományos első fogyás Róma kerülnek feldolgozásra főleg heteroatom-mentesítés és telítés céljábóla hagyományos eljárások paramétereihez képest csak csekély mértékű változtatásokkal gyakorlatilag a fosszilis alapanyagok finomítására alkalmazott körülmények mellett.

A munka során vizsgálandó a finomítói berendezések anyagainak korrózióból eredő egyenletes fogyásának sebessége, továbbá a biztonságos és gazdaságos működés érdekében feltárandók a határ- vagy tömbfázis kémiai reakcióiból származó esetleges egyéb jellegű károsodásai helyi károsodások, ridegedés, szénveszteség, stb.

korróziós sebességű veszteség módszer pdx karcsúsító

A kutatás célja a finomítókban felhasznált acélok korróziótípusainak, -sebességének és -mechanizmusainak megállapítása: a hidrogén-szulfid és a biomassza savas komponenseinek hatására bekövetkező dezintegrálódási folyamatok tanulmányozása, ezen reakciók hőmérséklet- és nyomásfüggésének vizsgálata, a reakciómechanizmusok egyes lépéseinek, a sebességet befolyásoló, határoló vagy gyorsító legfőbb paraméterek azonosítása.

A fém korróziósebességének, illetőleg az olajos fluidumfázis és a fém tömbfázis összetételének függvényében kiemelten vizsgálandó a keletkező szulfidrétegek leválásra való hajlama.

A laboratóriumi munka a standard korróziós és elektrokémiai technikák alkalmazása mellett szükségessé teszi egyéb kísérleti anyagvizsgálati módszerek felhasználását pl.

korróziós sebességű veszteség módszer matcha karcsúsító

A gyakorlati munkát elméleti, félempírikus vagy mechanisztikus modellezésnek kell kiegészítenie. Az elméleti elektrokémiai és vízkémiai eredmények mellett sikeres méréstechnikai fejlesztések szolgáltatnak megfelelő hátteret a tervezett kutatásokhoz.

korróziós sebességű veszteség módszer karcsúsító pite

Az Intézeti Tanszék munkatársai számos olaj- autó- és nukleáris ipari korróziós probléma megoldásában működtek közre eredményesen, és a fent célul kitűzött eredmények felhasználására ezeken a területeken számítani lehet.