Hajózási szabályzat

 

 

Tisztelt Kölcsönzõk, Vizitúrázók!

Mielõtt elindulnának a túrára, szeretnénk megismertetni Önöket a vízi eszközökkel és a vízi eszközök használatával kapcsolatos szabályokkal.

Kérjük ezeket tanulmányozzák és evezés közben szíveskedjenek a Hajózási Szabályzat erre a területre vonatkozó elõírásait megtartani!

Köszönjük! Kiad-lak-„ TURAKÖZPONT

Csónakot,kajakot és kenut az vezethet, aki


14. életévét betöltötte,
úszni tud a vezetésben kellõ gyakorlattal rendelkezik ismeri a hajózási szabályzat rendelkezéseit és az igénybe vett vízterület sajátosságait

A csónakban tartózkodás szabályai:

Ha több személy tartózkodik a csónakban, indulás elõtt legalább a 16. életévét betöltött vezetõt kell kijelölni.

Menetben lévõ csónakot (fürdés céljából is) csak a vezetõ engedélyével szabad elhagyni
A vízi jármûvet elhagyó fürdõzõt mindaddig követni kell, amíg az nincs teljes biztonságban.

Menetben lévõ csónakban tartózkodóknak tilos állni.

A csónakban tartózkodó úszni nem tudó köteles mentõmellényt, viselni.

A csónak vezetõje a beszállás elõtt köteles tisztázni, hogy a csónakban helyet foglaló személyek tudnak -e úszni. Azok nyilatkozata, továbbá a hajózási

szabályzat rendelkezései alapján, a mentõfelszerelés elhelyezésérõl köteles gondoskodni.


Csónak vezetését csak a partközelben, vagy a hajóúton kívül szabad gyakorolni.

Csónakkal a parttól vagy más kikötõhelyrõl elindulni, és menetirányt változtatni akkor szabad, ha ez a vízi közlekedés más résztvevõit nem zavarja.

Menetben lévõ hajó útvonalát 300m -en, gyors járatú hajó útvonalát 1000m -en belül keresztezni Tilos!

Kikötõt, úszó létesítményt, és part közötti vízterületen - a kötelek, támdorongok, kikötõi eszközök alatt és közelében - tartózkodni illetve, közlekedni Tilos!

Vízben tartózkodó személyt csónakkal legalább 5m távolságban úgy kell kikerülni, hogy az a csónak és a közelebbi part között maradjon. " A vízben tartózkodót a csónak közeledésére - szükség esetén - kiáltással is figyelmeztetni lehet.

A csónak vezetõje köteles gondoskodni arról, hogy induláskor az rendelkezzen az üzemeltetéshez szükséges felszereléssel és mûszakilag megfelelõ állapotban, legyen

A csónak kötelezõ felszerelése:

(kajakra, kenura is érvényes)

Legalább 2 l. ûrmértékû kézi vízmerõ eszköz (szapoly)

A csónak típusának megfelelõ evezõ

A kikötésre alkalmas minimálisan 5m hosszúságú és megfelelõ állapotú lánc vagy kötél, fehér fényü jelzõlámpa, mentõ mellény.

a csónakban tartózkodók számának megfelelõen,

A csónakban tartózkodó kiskorú, valamint úszni nem tudó összes személy köteles mentõmellényt viselni.